دسته‌بندی نشده
یادداشت Onchain و تکنیکال بتاریخ 7مهر 1400
< 1 دقیقه زمان مطالعه

آستانه صبر هولدرهای کوتاه مدت بیتکوین در حال تست هست. چرا؟

سنجه STH-SOPR که از پارامترهای تحلیل آن -چین هست در مواقع زیر به نزدیکی یا کمتر از عدد 1 میرسد.
الف- اصلاح های ناگهانی در روند صعودی
ب- بازارهای نزولی
ج- در مواقع فقدان نقدینگی مناسب

نمودار بالا نشان میدهد که نگهداران کوتاه مدت بیتکوین در اندکی ضرر به سر میبرند. بعضی از آنها در حال انتقال بیتکوین هایشان در قیمتی پایین تر از آنچه خریده بودند هستند.

با عنایت به چارت بیتکوین – تا زمانی که بین 40-44 هزاردلار قرار دارد (هم اکنون 42هزار دلار) امکان تقریبا برابری دارد که به هر طرفی برود. اگرچه من بیشتر به مورد صعودی متمایلم. ولی کسی را در این مقطع تشویق به خرید نمیکنم. اگر تمایل درونی من اعتباری داشته باشد آنگاه میتوان چارت OC فوق را به یکی یا هر دو مورد الف و ج تعبیر کرد.

مطلب پیشین
ديدگاه بنيادي در بازارهاي مالي بتاريخ 7 مهر 1400
مطلب بعدی
تفسیر هفتگی اقتصادی و مالی بتاریخ 7 مهر 1400