آموزشی
شاخص تولیدات صنعتی (Industrial Production Index)
< 1 دقیقه زمان مطالعه

شاخص تولیدات صنعتی (IPI) یک شاخص اقتصادی است که میزان دقیق خروجی صنایع تولیدی، معدنی، برق و گاز را نسبت به سال مبنا اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص در اواسط هر ماه توسط فدرال رزرو منتشر می‌شود و توسط هیئت کنفرانس گزارش می‌شود. فدرال‌رزرو همچنین در پایان هر ماه مارس اصلاحاتی را در برآوردهای قبلی منتشر می کند.

شاخص تولیدات صنعتی (IPI) چگونه کار می کند

این شاخص سطوح تولید را در بخش‌های تولید، معدن – از جمله خدمات حفاری میدان نفت و گاز – و بخش‌های تاسیساتی برق و گاز اندازه‌گیری می‌کند. همچنین ظرفیت( تخمین سطوح تولیدی را که می‌توان به‌طور پایدار حفظ کرد) و استفاده از ظرفیت (نسبت دقیق خروجی به ظرفیت) را اندازه‌گیری می‌کند.

بهره برداری از ظرفیت یک شاخص مفید برای بررسی قدرت تقاضا است. استفاده از ظرفیت کم یا ظرفیت مازاد نشان دهنده تقاضای ضعیف است. سیاستگذاران می‌توانند این را به‌عنوان سیگنالی بخوانند که محرک‌های مالی یا پولی مورد نیاز است. در همین حال، سرمایه گذاران می توانند آن را به عنوان نشانه ای از رکود در آینده، یا محرک هایی در آینده تفسیر کنند.

از سوی دیگر، استفاده از ظرفیت بالا می‌تواند به عنوان هشداری در مورد گرم شدن بیش از حد اقتصاد عمل کند و خطر افزایش قیمت و حباب دارایی‌ها را نشان دهد. سیاست گذاران می توانند به این تهدیدات با افزایش نرخ بهره یا انقباض مالی واکنش نشان دهند. از طرف دیگر، آن‌ها می‌توانند به چرخه کسب‌وکار اجازه دهند مسیر خود را طی کند، که احتمالاً منجر به یک رکود نهایی می‌شود.

مطلب پیشین
شاخص جواز ساخت (Building Permits)
مطلب بعدی
بهره وری (Productivity)