مرور رده

آموزشی

بررسی جفت ارز USD/JPY

جفت ارز USD/JPY شاهد روند صعودی از پایین ترین سطح دو ماهه بود که در روز سه شنبه ثبت شد و نزدیک به 180 پیپ در روز افزایش یافت و یک زنجیره باخت چهار روزه را شکست. این…

تأثیر و نقش قیمت در معاملات

قیمت‌ها، الگوها، شاخص‌ها، سیگنال‌ها... همه این ها اثر عواملی هستند که اگر می‌خواهید بازارها را درک کنید، باید بفهمید که چه عواملی باعث این اتفاق می‌شود. به عبارت…

شاخص مدیران خرید (PMI)

شاخص PMI یک شاخص ترکیبی متشکل از پنج «شاخص فرعی» است که معمولاً با نظرسنجی‌ها مطابقت دارد و بیش از 400 مدیر خرید فعال در داخل کشورهای مختلف را در بر می‌گیرد که برای…