مرور رده

آموزشی

مؤسسه مدیریت عرضه (ISM)

ISM چیست؟ مؤسسه مدیریت عرضه (ISM) فعالیت اقتصادی را هم در بخش تولید و هم از بخش خدمات اندازه گیری می کند. انتشار ماهانه داده های ISM شامل اطلاعات کلیدی مانند تغییرات…

پیش‌نمایش بانک مرکزی اروپا: سه عامل حیاتی برای بررسی، و اینکه چرا جفت ارز EUR/USD در حال…

تحلیلگران معتقدند که این رویداد برای خریداران یورو، به دلیل سه عامل، ضررده خواهد بود که در ادامه مقاله گفته شده است .ابتدا، با پیشینه ای در مورد اینکه چرا بانک مرکزی…

آموزش صفرتاصد الگوی کندل نفوذی

در نمودار بازار مالی، الگوهای مختلفی مشاهده می‌شود. یکی از الگوهای مشهور در بازار فارکس، الگوی کندل نفوذی است. این الگو به تحلیلگران بازار مالی کمک می‌کند که روند…